Thông báo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Danh sách Ban Chấp hành

0

Ngày 8/6/2018, Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đã tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III (2018-2023) tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hiệp hội Nhiệm kỳ III. Buổi chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Nhiệm kỳ III (2018-2023) tiến hành phiên làm việc lần thứ nhất tại Hà Nội và bầu ra Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng.

Hiệp hội đã gửi Hồ sơ báo cáo Kết quả Đại hội đến Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi tiến hành 02 lần chỉnh sửa Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) theo ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2310/QĐ-BNV ngày 5/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.

Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam trân trọng kính gửi Quý hội viên:

  1. Quyết định số 2310/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.Quyet dinh phe duyet Dieu le 2018
  2. Danh sách Ban Chấp hành Nhiệm kỳ III (2018-2023)10. Danh sách Ban chấp hành Nhiệm kỳ III 2018-2023
  3. Danh sách Ban Thường vụ Nhiệm kỳ III (2018-2023)12. Danh sách Ban thường vụ Nhiệm kỳ III 2018-2023
  4. Danh sách BanKiểm tra Nhiệm kỳ III (2018-2023)11. Danh sách Ban kiểm tra Nhiệm kỳ III 2018-2023
  5. Nguồn: Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Leave A Reply

one × two =

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.