Văn bản quy phạm pháp luật Englishver

0

Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học rừng tại Việt Nam đã dịch một số văn bản quy phạm pháp luật sau đây sang tiếng anh:

  1. Thông tư số: 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
  2. Nghị định số: 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lâm nghiệp
  3. Thông tư số: 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý rừng bễn vững

Nguồn: GIZ

2019-01-15-Circular 27 on management and traceability of the forestry products origins-EN

2019-01-15-Decree 156 guiding a number of articles of the Forestry Law-EN

2019-04-17-Circular 28 on SFM-EN

Leave A Reply

3 × 5 =

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.