Thông báo các Giải thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Bảo vệ rừng và quản lý khu rừng đặc dụng

0

Kính gửi: Ban quản lý các Khu rừng đặc dụng Việt Nam

Để kịp thời động viên và khen thưởng các Ban quản lý Rừng đặc dụng và cán bộ kiểm lâm đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam, Hiệp hội Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; Hội động vật Frankfurt và Quỹ bảo tồn Chà vá tổ chức lựa chọn và trao 02 giải thưởng gồm: (i) 01 Giải tập thể Ban quản lý Khu rừng đặc dụng có sáng kiến đổi mới trong công tác quản lý Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên; (ii) 01 Giải cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên đề nghị Ban quản lý các Khu rừng đặc dụng đề xuất ứng cử viên cho các giải thưởng nói trên theo hướng dẫn tại các Phụ lục kèm theo. Cụ thể:

– Thông tin về giải thưởng: PHỤ LỤC 1 Thông tin giải thưởng.

– Kêu gọi đề cử: PHỤ LỤC 2 Kêu gọi đề cử.

– Tiêu chí đề cử: PHỤ LỤC 3 Tiêu chí đề cử.

– Mẫu đơn xin đề cử: PHỤ LỤC 4 Mẫu đơn xin đề cử.

Hồ sơ đề cử xin vui lòng gửi về Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam trước ngày 25 tháng 10 năm 2018 (theo địa chỉ: số 114 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội và thư điện tử: vanphong@vnppa.org.vn) để Hội đồng có cơ sở xem xét, quyết định./.

CV 16 _ thông báo giải thưởng.

Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

Leave A Reply

10 + 14 =

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.